søndag, 28 april 2019 17:25

Antall vertskommunebeboere pr. 1, januar 2019

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Den enkelte vertskommune er av styret oppfprdret til innen 5. mai å sende inn oppdaterte tall på antall vertskommunebebeoere og alder.

Dataene skal brukes for å underbygge dialogen med statlige myndigheter og for å kunne beregne tilskuddet.

På bakgrunn av svar fra kommunene vil det bli sendt ut ansalgsberegning for budsjettåret 2020 i løpet av juni 2019.

E-posten er sendt til de kommunene som mottar tilskudd over statsbudsjettet kapittel 761 post 61 Vertskommunetilskudd, kommunale tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede.

Sist redigert mandag, 29 april 2019 09:47