søndag, 04 mars 2018 08:55

Telling av vertskommunebeboere

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Innholdet i denne nyhetssaken er fra en e-post som har gått ut til alle kommuner som mottar tilskudd over statsbudsjettet kapittel 761 post 61 Vertskommunetilskudd, kommunale tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede

Kommunene ble bedt om å fylle ut skjemaet i vedlagte regneark og retur det i epostsvar til Birger Bjørnstad. innen 20.3.2018

Sett inn kommunenavn øverst på regnearket og deretter nedover i kolonne C ANTALL 1.1.2018 ut fra hvor mange vertskommunebeboere som er født innenfor det enkelte år. Regnearket ordner med kommunevis summering av antall og gjennomsnittlig alder i firkantene nederst i arket  

Dersom det gjør jobben enklere, kan vi oversende telling pr 1.1.2017 for kommunen. Spørsmål om dette kan rettes i epost til Birger Bjørnstad.

Det er viktig at vertskommuner svarer på denne forespørselen, både for å underbygge vår dialog med statlige myndigheter og for å kunne beregne vertskommunetilskudd for kommunenes budsjetteringsarbeid. Kommunene vil få tilsendt en slik anslagsberegning

Fortsatt aktualitet for arbeidet til LVSH kan illustreres med å vise til at vi 4.1.2018 sendte medlemskommunene link til forslag fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg om at en rekke øremerkede tilskuddsordninger bør vurderes for innlemming i inntektssystemet. Dette berører også vertskommunetilskuddet, omtalt på side 84 i rapporten om øremerkede tilskudd (også vedlagt).  LVSH-styrets foreløpige behandling av dette forslaget vil bli gjort kjent for medlemskommunene i løpet av kort tid

Sist redigert tirsdag, 06 mars 2018 08:44