lørdag, 03 mars 2018 08:47

Brev om vertskommunetilskudd

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Innholdet i denne nyhetssaken er fra en e-psot som ble sendt ut om "Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren"

Som vedlegg til den oversendte eposten oversendes brev fra vertskommunesammenslutningen LVSH om områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd til kommunesektoren, med særlig vekt på vertskommunetilskuddet over statsbudsjettets kapittel 761 post 61 Vertskommunetilskudd, kommunale tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede

Konklusjonen i brevet fra LVSH er anmodning om tilbakemelding på hvorledes KMD ser for seg den videre behandling av ekspertgruppens tilrådninger og dernest hvordan interessegrupper som LVSH og ellers kommunene for øvrig vil bli inkludert i de videre vurderinger

Tilbakemelding kan gis enten til styreleder i LVSH Anita Ihle Steen ais [AT] ringsaker [DOT] kommune [DOT] no eller i form av svar på denne epost

Sist redigert tirsdag, 06 mars 2018 08:47