mandag, 05 mars 2018 08:37

Rapport fra statlig tilsyn - "Det gjelder livet"

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

"Det gjelder livet" er en oppsummering av det landsomfattende tilsynet som Fylkesmenne gjennomførte i 2016.  De så på kommunenes helse- og omsorgstjeneter for  personer med utviklingshemming.

Det var tilsyn i 57 kommuner. 12 kommuner hadde ingen lovbrudd, i de øvrige 45 fant fylkesmennene til dels alvorlig svikt. Fylkesmennene intervjuet mer enn 200 brukere og ca. 70 representanter for brukere som ikke selv kunne formidle sine erfaringer.

Fylkesmennene fant at tjenesten personlig assistanse mange steder var utilstrekkelig og lite individuelt tilpasset. Fylkesmannen påpekte mange steder at de ansatte hadde svak kompetanse og at det manglet planmessig opplæring. Tjenesteytingen kunne være lite systematisk, og dokumentasjonen mangelfull og spredt. Ansatte kunne være dårlig informert om brukerne de skulle bistå og om oppgaver de skulle utføre. Mange steder var det få spor av brukermedvirkning, og pårørende og verger var ofte ikke godt nok informert til å ivareta brukernes interesser.

Du kan laste ned rapporten på denne side.  Les også mer om flre tilsyn på Helsetilsynets sider.

 

Sist redigert mandag, 05 mars 2018 08:51