søndag, 14 januar 2018 19:18

Klar til årsmøte 2018!

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Park Inn Gardermoen Park Inn Gardermoen Radisson

Vertskommunesammenslutningen LVSH planlegger årsmøte tirsdag 10.april 2018 på Park Inn Hotel, Gardermoen.  Møtet vil bli avviklet som dagsmøte med foreløpig tidsramme kl 10:15-16:00, med muligheter for å reise til/fra samme dag.

Ved siden av ordinære årsmøtesaker, skal også drøftes organisasjonens framtidige innretning etter at LVSH på forrige årsmøte 25.9.2015 vedtok endret organisering.

Se protokoller fra tidligere årsmøter og aktuelle dokumenter som ble gjennomgått på forrige årsmøte.

Til inspirasjon i forkant av årsmøtet, oppfordres alle til å lese det forslaget som det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget nylige har fremmet.  
Forslaget handler om at en rekke øremerkede tilskuddsordninger bør avvikles og budsjettbeløpene innlemmes i kommunenes rammetilskudd. Dette berører også vertskommunetilskuddet, omtalt på side 84 i rapporten.