onsdag, 01 november 2017 14:05

Hva står i statsbudsjettet for 2018?

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Her  er noen aktuelle utdrag fra forslaget til statsbudsjett.
Tverrsum i tidligere anslag som LVSH har tilsendt vertskommunene så var vertskommunetilskudd 2018 med 921,4 mill kr.
Forslag til statsbudsjett er summert til 928,286 mill kr.

Avviket skyldes to forhold:

1) prisvekstanslag i statsbudsjettet med 2,6 prosent mot kun 2,3 prosent i vår tidligere beregning.

2) en gjennomgående og forsiktigvis avrunding nedover i beløp for hver enkelt kommune i vår tidligere beregning gir lavere tverrsum

Angående «vår» kostnadsnøkkel. I KMD-proposisjonen vises det til "utredninger og evalueringer blant annet innenfor følgende tema" og deretter listet blant annet: "kriteriet for psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet".

Bruk av vektandel 0,0483 er om lag på 2017-nivå som var 0,0480, dvs så langt vi kan se er det ikke foretatt noen vesentlig justering på dette kriteriet.

Sist redigert søndag, 19 november 2017 14:25