søndag, 14 mai 2017 13:43

Antall vertskommunebrukere

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Hvor mange vertskommunebrukere har vi kommunene våre?

Den 9. mai sendte Birger Bjørnstad en e-post fra Vertskommunesammenslutningen LVSH til de kommuner som mottar tilskudd over statsbudsjettet kapittel 761 post 61 Vertskommunetilskudd, kommunale tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede.

Der bes alle kommunene bedt om å fylle ut skjemaet i vedlagt regneark og sende det i retur innen 1.6.2017

Det er viktig at vertskommunene svarer på denne forespørselen, både for å underbygge dialogen med statlige myndigheter og for å kunne beregne vertskommunetilskudd for kommunenes budsjetteringsarbeid.
En slik anslagsberegning vil etter hvert bli lagt ut på www.lvsh.no

Sist redigert søndag, 19 november 2017 14:23