"Ingen ting om oss uten oss"

Hvordan samarbeide om kvalitet i miljøarbeidertjenesten?

Utviklingssenter for hjemmetjenester og Bærum kommune ønsker brukernes medvirkning i alle saker og prosjekter der det er naturlig. I prosjektet "Bruker spør bruker" har personer med utviklingshemming intervjuet hverandre for å innhente informasjon om hvordan brukerne opplever sin hverdag og kvaliteten på de kommunale tjenestene.

Publisert 21.01.2011 Sist endret 07.02.2011 Forfatter Ingvild Amble Eriksen

 

Mer i denne kategorien « "Bruker spør bruker"