søndag, 04 oktober 2015 17:01

Vertskommunetilskuddet - tallenes tale!

I årskonferansen gikk Birger Bjørnstad nøye gjennom detaljene rundt vertskommunetilskuddet og utviklingen av denne. Vedlagt er en noe "sensurert" versjon av det blå arket som ble delt ut under årskonferansen omkring temaet økonomiske rammer.
I det som gjøres tilgjengelig her på nettsiden har vi fjernet alderstall for kommuner med færre enn 20 personer – dette for å sikre tilstrekkelig anonymisering.
Ønsker kommunene mer utfyllende opplysninger herunder også om 4-årige økonomiplan-beregninger, så send forespørsel til Birger på følgende mailadresse!

birger [DOT] bjornstad [AT] kvafjord [DOT] kommune [DOT] no