søndag, 21 februar 2016 15:50

Rutiner for utbetaling av tilskudd i 2016

Helsedirektoratet har kommet ut med informasjon angående utbetaling av vertskommunetilskuddet i 2016.
Årets tilskudd til vertskommuner utbetales i 10 terminer.
Les det vedlagte brevet fra Helsedirektoratet, hvor det er nærmere angitt datoer for utbetaling,
sum pr mnd og totalsum for 2016 gjengitt.