søndag, 21 februar 2016 15:59

Høringssvar fra styret vedrørende forslag til nytt inntekssystem

logo kmd logo kmd kommunal- og moderniseringsdepartementet

Styret har har sendt inn et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartmentet i forhold til forslag om nytt inntekssystem for kommunene.  I høringssvaret kommer det frem hvilke bekymringer det nye forslaget vil få for vertskommunene.  Hele høringssvaret er vedlagt denne artikkelen.