fredag, 16 august 2013 11:19

Et notat om prosjektregnskapsføring mai 2013

Helse- og omsorgsministeren slo, i svarbrev til kontroll- og
konstitusjonskomiteen, fast at det fra 2014 vil skal det utarbeides et
prosjektregnskap for bruken av vertskommunetilskuddet. Det er tilskuddet i 2013
som skal regnskapsføres og alle utgifter knyttet til vertskommunetilskuddet
skal tas med. Det er viktig at hver enkelt kommune klarer å sannsynliggjøre en
prosentvis innsats
...........

Se vedlegg