søndag, 02 november 2014 11:43

Pensjonsutfordringer i Kvæfjord

Fylkesmannen i Troms har 4. juni sendt et brev (vedlagt) til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med pensjonsutfordringer i en vertskommune, nemlig Kvæfjord.

Helse- og omsorgsdepartementet svarte på brevet 7. juli (vedlagt).

Kvæfjord kommune har synliggjort sine pensjonsutfordringer i en presentasjon (vedlagt)

Beslektede artikler