søndag, 04 oktober 2015 16:56

Presentasjon av pensjonsutfordringer 2015

Presentasjonen viser hvordan Vestnes kommune har jobbet med saken og hvilken betydning pensjonsutfordringene betyr i praksis.