mandag, 07 november 2016 00:35

Kommunereformen for vertskommuner

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Puslespillbiter Puslespillbiter Freeimages.com

Innenfor vertskommunefinansieringen vil kommunesammenslåinger heve taket for skjermingsordningen som anviser et tak for årlig uttrekk fra tilskuddsordningen med 300 kr pr innbygger.
For nåværende Stokke kommune utgjør taket i 2016 3,4 mill kr. I 2017 vil taket for nye Sandefjord kommune være 19,0 mill kr. Samlet vertskommunetilskuddet til den nye kommunen er for 2017 anslått til 7,6 mill kr.
I relativ forstand vil vertskommunefinansieringen få redusert betydning for berørte enkeltkommuner.

Kommunereformen - status fylkesmannstilrådningene

I forhold til de 33 vertskommunene er avklart at Stokke inngår i nye Sandefjord kommune med virkning fra 1.1.2017, sammen med Sandefjord og Andebu.

Fylkesmennene foreslår ellers (tvangs)sammenslåinger som berører 11 vertskommuner:
• Moss og Rygge. Bør senere også omfatte Våler og evt Råde
• Ås bør inngå i nye Follo kommune sammen med Oppegård, Ski, Frogn og deler av Enebakk.
• Holmestrand og Hof.
• Nome, Bø og Sauherad.
• Eigersund og Sokndal. Bør senere også omfatte Bjerkreim og Lund.
• Balestrand, Sogndal og Leikanger.
• Ørskog, Norddal og Stordal. Bør senere inngå i nye Stor-Ålesund.
• Skodje , Ålesund og Sandøy. Bør senere også omfatte Haram, Giske og Sula.
• Meldal, Agdenes, Orkdal og deler av Snillfjord.
• Klæbu og Trondheim.
• Leksvik og Rissa.
• Hamar og Stange

De fleste andre vertskommunene oppfordres til å ta opp nye drøftinger, med sikte på senere sammenslåinger. Det er trolig bare Hå, Kvam, Ringsaker og Askøy som så langt synes å være unntatt fra slike statlige signaler.

Sist redigert mandag, 07 november 2016 09:23