tirsdag, 07 desember 2010 00:08

Årsmøteprotokoll 2006

Her følger protokollen fra årsmøtet 2006

ÅRSMØTE I LVSH 11 MAI 2006

SAK 1

VALG AV MØTELEDER

VALG AV REFERENT

Forslag: Møteleder Per Eivind Johansen

Referent Stein W. Øhrn

De foreslåtte ble enstemmig valgt

SAK 2

GODKJENNING INNKALLING Godkjent

GODKJENNING SAKSLISTE Godkjent

SAK 3

BERETNING FRA STYRET

Enstemmig godkjent

SAK 4

GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2005

Revisorrapport utdelt

Godkjent enstemmig

SAK 5

Valg av revisjonsfirma

Forslag fra styret: Revisjon innlandet IKS

Enstemmig vedtatt

SAK 6

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2006 – 2007

Tilleggsforslag:

”Styret bør engasjere seg i forhold til eventuelle endringer i VTA - Systemet

Innen A-etat”

Enstemmig vedtatt med endringsforslag.

SAK 7

FORSLAG TIL BUDSJETT 2006

Enstemmig vedtatt

SAK 8

INNKOMNE SAKER

Sak fra Skodje kommune om differensiering av kontingentsatsene.

Styrets forslag til vedtak: Saken avvises

Vedtatt mot to stemmer

SAK 9

VALG

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Per-Eivind Johansen (H) for ett år

Nestleder: Ingrid Skarstein Ordfører Meldal (A) for to år

Svein Erik Hilmen Ordfører i Nord-Aurdal for to år

Birger Bjørnstad Kvæfjord kommune for ett år

Johnny Nilssen Klæbu kommune for to år

Vara Svein Roar Jacobsen Ordfører Sortland (A) for ett år

Åse Flatland Søndre Land kommune for ett år

Forslag fra Sigmund Stene:

Knut Flølo satt opp i mot Hilmen

Antall stemmer Hilmen: 13 stemmer

Antall stemmer Flølo 8 stemmer

Det nye styret fikk således denne sammensetning:

Leder : Per-Evind Johansen (H) enstemmig valgt

Nestleder Ingrid Skarstein (A) enstemmig valgt

Styremedlem Svein Erik Hilmen (SP) valgt med 13 stemmer

Birger Bjørnstad (Kvæfjord) enstemmig valgt

Johnny Nilssen (Klæbu) enstemmig valgt

Vara politisk: Svein Roar Jacobsen (A) enstemmig valgt

Vara adm Åse Flatland enstemmig valgt

Forslag til valgkomite:

Thor lillehovde

Sigmund Stene

Kari Manger

De foreslåtte ble enstemmig valgt.

For protokoll: Stein Wilthil Øhrn

DELEGATER PÅ ÅRSMØTET 2006

*KARI MANGER ASKØY KOMMUNE

*HARALD BERGLIE HÅ KOMMUNE

*JOHN SKAARA EIGERSUND KOMMUNE

*KNUT FLØLO VESTNES KOMMUNE

*REIDAR ERIKSEN SØNDRE LAND KOMMUNE

*THOR LILLEHOVDE RINGSAKER KOMMUNE

*EINAR BUSTERUD HAMAR KOMMUNE

*IVAR SKEI KLÆBU KOMMUNE

*SIGMUND STENE ØRSKOG KOMMUNE

*Bjørn Jahrn HAUGEN STANGE KOMMUNE

*Marit HåvelsrudEN NORD-AURDAL KOMMUNE

*Claes HischEN STOKKE KOMMUNE

*GEIR J. HANSEN HOLMESTRAND KOMMUNE

*ÅSLAUG BØHN BOTNEN KVAM KOMMUNE

*INGRID SKARSTEIN MELDAL KOMMUNE

*KJELL . JOHANSEN SALTDAL KOMMUNE

*LILLIAN HESSEN KVÆFJORD KOMMUNE

*TORIL EINARSEN BALESTRAND KOMMUNE

*TERJE VADSET SKODJE KOMMUNE

*SVEN ERIK THOLANDER BÆRUM KOMMUNE

*SVEIN ROAR JACOBSEN SORTLAND KOMMUNE

21 stemmeberettigede