søndag, 04 oktober 2015 15:11

Presentasjon av pensjonsutfordringer 2015

Presentasjonen viser hvordan Vestnes kommune har jobbet med saken og hvilken betydning pensjonsutfordringene betyr i praksis.