fredag, 20 juni 2014 15:25

Presentasjon av ny organisasjon – 2014

På årsmøtet 2014 la styreleder Anita Ihle Steen la fram en presentasjon om prosessen man bør gå for å komme fram til et forslag om framtidig organisering av LVSH.