tirsdag, 07 desember 2010 00:15

Årsmøte i LVSH 2009

Årsmøteprogram for LVSH`s årsmøte 26.mars 2009

SAK 1

Registrering av delegater
Valg av dirigent
Valg av sekretær

SAK 2

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden

SAK 3

Beretning fra styret

SAK 4

Regnskap og revisjonsberetning for 2008

SAK 5

Vurdering av LVSH’s framtidige organisering

SAK 6

Styrets forslag til handlingsplan for 2009 – 2010

SAK 7

Budsjettforslag for 2009

SAK 8

Innkomne forslag

SAK 9

Valg