mandag, 06 desember 2010 23:53

Program til LVSH`s Landskonferanse 2009

Under Følger det endelige programmet til Landskonferansen til LVSH på Gardermoen 26. og 27. mars 2009

Program for landskonferansen på Gardermoen 26. og 27. mars 2009

Torsdag 26. mars
Kl 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl 13.00 – 14.00 Styreleder ønsker velkommen og reflekterer over året vi har lagtbak oss og tida som venter oss
Styreleder Svein Erik Hilmen

Kl 14.15 – 15.00 Hvilke utfordringer står LVSH foran Med tanke på økonomiske forhold, faglige utfordringer, omstillingsvirksomhet med mer
Generalsekretær Stein Øhrn

KL 15.00 – 15.30 Kaffepause

Kl.15.30 – 16.30 Departementets syn i forhold til videreføring av vertskommunetilskuddet og nedtrappingen av dette
Statssekretær Rigmor Aasrud HOD

Kl 16.30 – 17.00 Plenumsdiskusjon

Kl 17.15 Årsmøte i LVSH

Kl 19.30 Festmiddag

Fredag 27. mars

Kl 09.00 – 10.30 Omstillings- og endringsarbeid i vertskommunene i pakt med nedbyggingen av de økonomiske forhold
Finn Arhur Forstrøm, Konsulent Agenda Utredning og Utvikling A/S

Kl 10.30 – 11.30 Faglige og politiske valg når det gjelder aldring hos personer med utviklingshemming – og tjenesteytingen til disse.
Sjefspsykolog Knut Ove Solberg – Hab.tjenesten i Oslo

Kl 11.30 – 12.00 Oppsummering og avslutning i plenum

Kl 12.00 Lunsj med påfølgende avreise