mandag, 06 desember 2010 23:49

Invitasjon til landskonferanse og årsmøte 2009

Under følger invitasjon og foreløpig program til årets landskonferanse og årsmøte i LVSH

I det tidligere HVPU E-post: sv-er-h [AT] online [DOT] no

INVITASJON TIL LANDSKONFERANSE OG ÅRSMØTE

I LVSH

Torsdag 26. og fredag 27. mars 2009

PÅ THON HOTELL AIRPORT - VED GARDERMOEN

OPPSTART MED LUNSJ DEN 26. KL. 12.00

AVREISE ETTER LUNSJ DEN 27. KL. 13.00

PÅMELDINGSFRIST: FREDAG 27 FEBRUAR

LVSH har i år gleden av å invitere medlemskommunene til landskonferanse og årsmøte på Gardermoen – Thon Hotell Airport.

Hovedsakene på årets konferanse vil være de framtidige overføringer til landets vertskommuner, omstillingsarbeid og aldring blant mennesker med utviklingshemming. Vi vil ha gode innleder på alle områder og vi har fått bekreftet at Statssekretær Rigmor Aasrud vil komme og fortelle om Regjeringens syn på våre framtidige utfordringer.

Endelig program og sakspapirer vil bli utsendt i god tid.

Som det framgår på første side av denne invitasjonen vil samlingen bli arrangert som en lunsj – til – lunsj konferanse.

Programmet starter torsdag 26. mars kl. 13.00 – etter lunsj. De som måtte ønske å ankomme dagen før, må selv avtale dette med hotellet.

Vi vil – tradisjonen tro – arrangere en festmiddag med påfølgende dans om kvelden. Dette vil skje i ”Glasshuset”, rett under den store stjerna designet av Vebjørn Sand. Dette huset ligger ca fem minutter fra hotellet så man bør ha med seg yttertøy og skotøy til utebruk når man begir seg til festen.

PRISER:

Pris for overnatting frokost, to lunsjer og middag vil kr. 2.390

Pris for dagpakke for personer som ikke overnatter er satt til kr. 595.

Konferanseavgiften settes i år til kr. 1.500.

Dere vil bli fakturert i ettertid fra LVSH så dere skal ikke betale for oppholdet på hotellet.

Deltagerne må selv bestille reise, mens hotellrom blir besørget av undertegnede ved påmelding hit.

PÅMELDINGSFRISTEN ER SATT TIL FREDAG 27. FEBRUAR

Med vennlig hilsen

Stein Wilthil Øhrn
Generalsekretær

Foreløpig program for landskonferansen på Gardermoen 26. og 27. mars 2009

Torsdag 26. mars
Kl 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl 13.00 – 14.15 Styreleder ønsker velkommen og reflekterer over året vi har lagt bak oss og tida som venter oss
Styreleder Svein Erik Hilmen

Kl 14.15 – 15.00 Hvilke utfordringer står LVSH foran når det de økonomiske forhold og nedtrapping av vertskommunetilskuddet.
Styremedlem og administrasjonssjef i Kvæfjord kommune
Birger Bjørnstad

KL 15.00 – 15.30 Kaffepause

Kl.15.30 – 16.30 Departementets syn på i forhold til videreføring av vertskommunetilskuddet og nedtrappingen av dette
Statssekretær Rigmor Aasrud HOD

Kl 16.30 – 17.00 Plenumsdiskusjon

Kl 17.15 Årsmøte i LVSH

Kl 19.30 Festmiddag

Fredag 27. mars

Kl 09.00 – 10.30 Omstillings- og endringsarbeid i vertskommunene i pakt med nedbyggingen av de økonomiske forhold
Representant for Agenda utredning og utvikling A/S

Kl 10.30 – 11.30 Faglige og politiske valg når det gjelder aldring hos personer med utviklingshemming – og tjenesteytingen til disse.
Sjefspsykolog Knut Ove Solberg – Hab.tjenesten i Oslo

Kl 11.30 – 12.00 Oppsummering og avslutning i plenum

Kl 12.00 Lunsj med påfølgende avreise