tirsdag, 05 februar 2013 17:02

Invitasjon til landskonferanse og årsmøte 2013

INVITASJON TIL LANDSKONFERANSE OG ÅRSMØTE I LANDSSAMMENSLUTNINGER AV VERTSKOMMUNER.

MANDAG   11. MARS 2013. KL 12.00 AVREISE  12. MARS 2013. KL 13.00

Vi viser til tidligere omtale på vår hjemmeside, og har nå gleden av å invitere medlemskommuner til landskonferanse og årsmøte.

Årsmøtet og  konferansen blir i år avholdt på Quality Hotel Strand på Gjøvik. Østre Toten kommune vil stå som vertskap for oppholdet, og det vil bli arrangert ekskursjon dit.
Det vil være mulig å ankomme hotellet kvelden før.
Vi møtes på Gjøvik til lunsj mandag 11. mars og avslutter med lunsj tirsdag 12.mars Prisen vil være kr. 2.100 per person inkludert 2 lunsjer, frokost og festmiddag.

I tillegg vil det ble en konferanseavgift på kr 1.500.

Konferansen vil ta opp områder som pensjonsutfordringer i framtida og utfordringer knyttet til krav om prosjektregnskapsføring.
Det vil også bli tatt opp temaer som omhandler personer med psykisk utviklingshemming, alderdom og livsavslutning.

Påmelding sendes generalsekretæren innen 22. februar 2013 Fullstendig program blir utsendt etter styremøtet den 15.februar.

 

Program

Mandag 11.mars

Kl 13.00 Bussavgang til Østre Toten kommune
Kl 13.30 – Ekskursjon på bofellesskapet ”Meieritunet” Og Steinerinstitusjonen Granly stiftelse

Kl 15.00 Plenumssamling i Rådhuset Oppsummering og diskusjon om leilighetskomplekser og institusjoner knyttet opp imot normalitetsprinsippet  Ved representant fra Østre Toten kommune og Norsk Forbund For Utviklingshemmede.

Kl 17.00 Buss tilbake til hotellet 17.45 Årsmøte i LVSH

Kl 20.00 Festmiddag

 

Tirsdag 12 mars

Kl 09.00 – 09.45
Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede. Ella Stenkjær, enhetsleder Kvæfjord kommune

Kl 10.00 – 10.45.
Avgang fra arbeidslivet og pensjonering for mennesker med utviklingshemming. Prosjektleder, Jeanette Engeland og Enhetsleder Frode Kobsgård Larsen  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Kl 11.00 – 12.00 
Pensjonsutfordringer i vertskommunene med eksempler fra Vestnes kommune
Prosjektregnskap: En utfordring etter 20 års drift. Problematisering ved vertskommunen Hå

Kl 12.00 
Lunsj og avreise