mandag, 06 desember 2010 23:33

Invitasjon til årsmøte i LVSH 24 mai 2007

Her følger invitasjonen til årets landskonferanse og årsmøte i Brønnøysund

INVITASJON TIL LANDSKONFERANSE OG ÅRSMØTE I LVSH

TORSDAG 24.05 FRA KL. 12.00 TIL

FREDAG 25.05 2007 KL. 12.00

PÅ THON HOTELL BRØNNØYSUND I

BRØNNØY KOMMUNE

LVSHhar i år gleden av å invitere medlemskommunene til landskonferanse og årsmøte i Brønnøy kommune.

Hovedsakene på landskonferansen i år vil bli diskusjoner rundt forslag til en strategisk plan for vårt videre arbeid.

Videre vil det bli viet stor oppmerksomhet til hvilke utslag nåværende overføringssystem vil føre til for den enkelte vertskommune etter 2009.

Vi har godt håp om at representanter fra regjeringsapparatet vil være til stede.

Endelig program og sakspapirer vil bli utsendt i god tid.

Som dere ser arrangerer vi i år konferansen som en lunsj til lunsj – samling.

Det vil selvsagt være mulig å ankomme dagen før, men programmet vil ikke starte før kl. 13.00 torsdag 24. mai.

Det kan være litt vanskelig å ta seg fram til Brønnøysund – dette gjelder spesielt for deltagere som kommer fra østlandet, Sørlandet og vestlandet. For disse settes det derfor opp et charterfly fra Gardermoen torsdag 24.mai kl. 10.00 og tilbake fra Brønnøysund fredag 25. mai kl. 13.00

Prisen for dette blir ved fullt fly (39 seter) totalt kr 3.850

Deltagere som kommer fra midtnorge og nordnorge bestiller sine billetter selv da dette synes mest hensiktsmessig.

Pris for overnatting to døgn med full kost blir for to døgn kr. 3.400

Og for ett døgn kr. 1.700

Konferanseavgift er satt til kr 2000.

PÅMELDINGSFRIST: MANDAG 30. APRIL 2007

Med vennlig hilsen

Stein Wilthil Øhrn

Generalsekretær