mandag, 21 mai 2012 09:07

Invitasjon til landskonferanse og årsmøte 2012

INVITASJON TIL LANDSKONFERANSE OG ÅRSMØTE I LVSH


Mandag 4.juni og tirsdag 5.juni 2012
i Festsalen på rådhuset i Sandvika, Bærum kommune.

Oppmøte søndag kveld 3.juni på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika til middag kl. 20.00.
Oppmøte 4.juni kl 0900 utenfor hotellet for de som ønsker befaring.
Oppmøte 4.juni kl 1200 i Festsalen, rådhuset for lunsj og oppstart av konferansen.

Felles avreise fra Thon Hotel Oslofjord for befaring på Emma Hjorth; et område med omvendt integrering, museum,
sansehus, aktivitetssenter etc. fra kl 09.00 til kl 12.00.

Styreleder ønsker alle hjertelig velkommen til Landskonferansen og vi i styret håper at flest mulig i ledelsen av
vertskommunene for utviklingshemmede i Norge har mulighet til å delta.
 


PRISER:

Pris for overnatting med frokost kr 1.500 pr døgn, også medregnet middag på søndag.

Konferanseavgiften settes i år til kr 2.000. Dette omfatter også lunsj begge dager og festmiddagen.

Dere vil bli fakturert i ettertid fra LVSH så dere skal ikke betale for oppholdet på hotellet.

Deltakerne må selv bestille og ordne med reise, mens hotellrom blir besørget av undertegnede ved påmelding hit.


Påmelding skjer i form av e-post eller brev til styreleder.


PÅMELDINGSFRIST: torsdag 26.april 2012.


Ta gjerne kontakt med undertegnede om noe er uklart.


Med vennlig hilsen


Svein Erik Hilmen
Styreleder i LVSH
e-post: sv-er-h [AT] online [DOT] no">sv-er-h [AT] online [DOT] no
Post: Garliveien 71, 2900 Fagernes
Telefon: 957 55 307

 

 

PROGRAM LANDSKONFERANSE LVSH

Bærum - 4. og 5. juni 2012


Mandag 4. juni

Kl: Emne:

09.00  Befaring Emma Hjorth, omvendt integrering med mer. Deltakerne hentes på hotellet

12.00  Lunsj i Festsalen, rådhuset i Sandvika

13.00   Styreleder Svein Erik Hilmen ønsker velkommen til landskonferansen

13.15   Vertskommunefinansieringen med vekt på pensjonsutfordringene.
            Ved styremedlem Birger Bjørnstad i LVSH og Magne Værholm, kommunalsjef i Vestnes kommune

14.10   Beinstrekk

14.15   Velkommen til Bærum.  Ved ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune

14.45   Pause, kaffe, kake, frukt

15.15   Ansvarsreform og vertskommunefinansiering, Stortingets vedtak om et utvalgsarbeid som skal følge opp ansvarsreformen.
           Ved politisk rådgiver Tord Dale, Helse- og omsorgsdepartementet

17.00   ÅRSMØTE (starter evt. før hvis mulig).

19.30   Middag på Thon Hotel Oslofjord


Bærum - 4. og 5. juni 2012


Tirsdag 5. juni

Kl:      Emne:

08.00  Frokost og utsjekking av hotellrom

09.00  Bruk og info om LVSH sin nettside.  Hva er bra og hva kan bli bedre?  Ved Lars Ole Bolneset, Ridderne

09.30  En oversikt og vurdering av utviklingshemmedes situasjon før og etter 1990-tallets HVPU-reform.
          Ved førstelektor Bjørn-Eirik Johnsen, Høgskolen i Harstad

10.15  Manglende satsning på eldre utviklingshemmede, aldringsproblematikk og reformer.
          Ved enhetsleder Frode Kibsgaard Larsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

10.45   Kaffepause

11.00   Boligutfordringer.  NFU lokalt, private boliganlegg?

11.30   Nytt lovverk fra 2012.  Hvordan Bærum møter disse utforingene
           Ved spesialrådgiver Lene Haugen, Bærum kommune

12.15    Oppsummering og dialog om veien videre for LVSH med særlig henblikk på pensjonsutfordringer, 
            v/styreleder Svein Erik Hilmen

13.00    Lunsj og hjemreise

 
 - Med forbehold om programendringer -