torsdag, 26 april 2018 13:09

Om tvang og makt og statlig tilsyn 2018

Jørn Kroken, ansatt hos Fylkesmannen i Hedmark holdt et innlegg. 

Kroken har lang erfaring med tilsyn av kommunene og det å tolke lovverket.

Lysbildene fra foredraget er vedlagt.