søndag, 04 oktober 2015 21:39

Verdighet og verdige tjenester 2015

Britt-Evy Westergård ved Høgskolen i Oslo og Akershus holdt et spennende foredrag med temaet "Verdighet og verdige tjenester til eldre mennesker med utviklingshemming.

Lysbildene fra foredraget er vedlagt.