onsdag, 27 mars 2013 08:50

Flere foredrag på årsmøtet 2013

Her finner du kopi av noen av de foredragene som ble holdt på landskonferansen.

Avgang fra arbeidslivet og pensjonering for mennesker med utviklingshemming.
Prosjektleder, Jeanette Engeland og Enhetsleder Frode Kobsgård Larsen  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Pensjonsutfordringer i vertskommunene med eksempler fra Vestnes kommune

Økonomisjef Harald Berglie fra Hå kommune holdt et foredrag om prosjektregnskap gjennom 20 år.

Du finner lysbildene til foredraget som pdf-vedlegg til denne artikkelen.