tirsdag, 03 mai 2011 19:59

Foredrag Jan Gunnar Berg fra årsmøte 2011

Vernepleier Jan Gunnar Berg fra Ridderne AS holdt et foredrag om hvilke utfordringer kommunene møter i arbeidet med sosialtjenestelovens kapittel 4 A som regulerer bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming.  Han snakket også om utfordringer i forhold til tilrettelegging av brukermedvirkning og ledsagertjeneste.

Du finner lysbildene til foredraget som pdf-vedlegg til denne artikkelen.