onsdag, 13 juli 2016 13:54

Anslag på vertskommunetilskudd 2017

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Etter HVPU-reformen av 1991 overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Det ble fra 1993 innført en øremerket tilskuddsordning for å kompensere de 33 vertskommunene for de beboerne som valgte å bli boende i institusjonskommunen. Vertskommunene får overført tilskudd over statsbudsjettet kapittel 761 post 61. Tilskuddet er fordelt i henhold til antall gjenværende vertskommunebeboere og reduseres årlig ved frafall blant disse. Telling og uttrekk av midler gjennomføres fram til alle beboere har falt fra, og tilskuddsordningen er avviklet i sin helhet. Det er et krav at det skal føres et prosjektregnskap for vertskommunetilskuddet.
 
Vertskommuneorganisasjonen LVSH har med bakgrunn i tilskuddsordningen, tall fra statsbudsjettet for 2016 og kommuneproposisjonen 2017 samt gjennomført telling og aldersregistrering av vertskommunebeboerne pr 1.1.2016, foretatt en anslagsberegning på vertskommunetilskudd til kommunene for 2017 (se vedlagte pdf-fil). Det er viktig å understreke at dette kun er et foreløpig anslag til bruk i kommunenes budsjettarbeid, forslag til bevilgninger for 2017 kommer i statsbudsjettet i oktober.
 
For å sikre vertskommunene mot brå inntektsbortfall gjelder en skjermingsordning slik at ingen kommuner, ved frafall av beboere, trekkes mer enn 300 kr pr innbygger i kommunen. Den del av tilskuddsreduksjonen som den enkelte kommune ikke blir trukket pga skjermingsordningen, hefter ved kommunen til senere år. I tilskuddsberegningen for 2017 får denne ordningen betydning for 8 kommuner: Balestrand, Klæbu, Kvæfjord, Saltdal, Sortland, Søndre Land, Vestnes og Ørskog. Det gjelder også en skjermingsordning med 50 prosent uttrekk for kommuner som ligger under gjennomsnittlig tilskudd målt pr beboer, for kommunene samlet. I tilskuddsberegningen for 2017 får denne ordningen betydning for 12 kommuner: Askøy, Bærum, Eigersund, Flora, Halden, Hå, Klæbu, Meldal, Moss, Nome, Søndre Land og Østre Toten.
 
Det er i beregningen sett hen til at vertskommunen Stokke sammen med Andebu og Sandefjord fra kommende årsskifte blir erstattet med Sandefjord kommune, med nytt kommunenummer 0710. Det er videre lagt inn en prisomregning fra 2016 til 2017 med 2,6 prosent, lik anslaget på deflator i RNB 2016, som gjelder både for 2015 og 2016. Anslaget på deflator i forslaget til statsbudsjett for 2017, vil påvirke endelig tilskudd til den enkelte kommune.

Sist redigert mandag, 07 november 2016 00:35

Beslektede artikler