• prva1
  LVSH

  Velkommen til hjemmesiden for landssammenslutningen av vertskommuner

  for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU

 • prva 2
  LVSH

  HVA ER EN VERTSKOMMUNE?


  En vertskommune er, i denne sammenhengen, benevnelsen på en kommune som var det geografiske vertskap for...


  Les mer

Fakta

Vertskommune tilskudd og prosjektregnskap.

Pensjonsutfordringer

Komme i kontakt med oss?

Send post til LVSH.  Rådhuset 2860 Hov

epost til ,

eventuelt mobil 91 74 67 62

"Bruker spør bruker"

Hvordan samarbeide om kvalitet i miljøarbeidertjenesten? Utviklingssenter for hjemmetjenester og Bærum kommune ønsker brukernes medvirkning i alle saker og prosjekter der det er naturlig. I prosjektet "Bruker spør bruker" har personer...

Les mer

Formålet er å gi tjenester, politikere og utviklingshemmede muligheter til å samarbeide om å skape et mer inkluderende samfunn, trygghet og trivsel i hverdagen og gode tilrettelagte tjenester.

Les mer

Statsbudsjett 2017

Relevant informasjon fra det fremlagte statsbudsjettet for 2017. Vertskommunetilskudd 2017 LVSH la 14.7.2016 ut et foreløpig anslag på vertskommunetilskuddet for 2017 på sin hjemmeside, med kommunevis fordeling. Link dit: http://www.lvsh.no/dokumenter/nyheter/item/241-anslag-pa-vertskommunetilskudd-2017.html Det ble...

07-11-2016

Les mer

Kommunereformen for vertskommuner

Innenfor vertskommunefinansieringen vil kommunesammenslåinger heve taket for skjermingsordningen som anviser et tak for årlig uttrekk fra tilskuddsordningen med 300 kr pr innbygger.For nåværende Stokke kommune utgjør taket i 2016 3,4...

07-11-2016

Les mer

Anslag på vertskommunetilskudd 2017

Etter HVPU-reformen av 1991 overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Det ble fra 1993 innført en øremerket tilskuddsordning for å kompensere de 33 vertskommunene...

13-07-2016

Les mer

Rutiner for utbetaling av tilskudd i 201…

Helsedirektoratet har kommet ut med informasjon angående utbetaling av vertskommunetilskuddet i 2016.Årets tilskudd til vertskommuner utbetales i 10 terminer.Les det vedlagte brevet fra Helsedirektoratet, hvor det er nærmere angitt datoer for utbetaling, sum...

21-02-2016

Les mer

Fra Statsbudsjettet 2016 om vertskommune…

I HOD-proposisjonen side 125 under kapittel 761 Omsorgstjeneste står oppført vertskommunetilskudd på post 61 slik: Regnskap 2014  kr. 947 723 000Budsjett   2015   kr. 949 150 000Forslag    2016   kr. 940 115 000...

15-10-2015

Les mer

Neste styremøte

Det nye styret og varamedlemmene møtes mandag 2. november kl. 10.15 til kl. 15.00 på Park Inn på Gardermoen.

04-10-2015

Les mer

Vertskommunetilskuddet - tallenes tale!

I årskonferansen gikk Birger Bjørnstad nøye gjennom detaljene rundt vertskommunetilskuddet og utviklingen av denne. Vedlagt er en noe "sensurert" versjon av det blå arket som ble delt ut under årskonferansen...

04-10-2015

Les mer

Ny organsiering av LVSH

På årsmøtet 25. september 2015 ble det bestemt en ny organisering av LVSH (se bildet).    ÅRSMØTELVSH sitt øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet består av en representant fra hver av medlemskommunene...

04-10-2015

Les mer

Kutt i kontingent fra 2016

Årsmøtet har med bakgrunn i vedtaket om ny organisering, enstemmig vedtatt og sette ned kontingenten.  Fra 2016 vil kontingenten kuttes med kr. 15 000 og vil da bli på kr. 25...

03-10-2015

Les mer

haster det

Fristen for påmelding til årsmøtet i LVSH 24. og 25. september på Hamar har gått ut og det haster å melde seg på.Vi håper å se flest mulig på dette siste...

02-09-2015

Les mer

Årskonferanse 2015

Torsdag 24. september og fredag 25. september samles vi på Hamar for vår årlige konferanse.Det som er spesielt denne gangen er at dette blir det siste årlige arrangementet i regi av...

21-06-2015

Les mer

Sted for årsmøtet 2015

Datoene for årsmøtet 2015 er som tidigere nevnt 24. og 25. september.  Stedet er First Hotel Victoria. Nærmere invitasjon med program, tidsfrister og priser vil bli sendt ut i løpet av juni.

13-05-2015

Les mer

Årsmøte utsatt til høsten

Styret foreslår at årsmøtet flyttes til høsten, nærmere bestemt 24. og 25. september.Se også vedlagte brev fra styreleder.Nærmere invitasjon med program, tidsfrister og priser vil bli sendt ut i løpet...

11-02-2015

Les mer

Kvæfjord i strid med KLP

Kvæfjord kommune i pensjonsstrid med KLP som følge av ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemmingKvæfjord kommune mener KLP for årene 2002-2014 har krevd kommunen for meget reguleringspremie med 18 mill kr...

12-01-2015

Les mer

Brev fra styreleder til komitemedlemmer

Brev av 30. oktober fra styreleder i LVSH (vedlagt) til komitemedlemmene i helse og sosial og kommunal og forvaltingskomiteen med henstilling om å få på plass en justert vertskommunefinansiering der pensjonskostandene...

02-11-2014

Les mer

Pensjonsutfordringer i Kvæfjord

Fylkesmannen i Troms har 4. juni sendt et brev (vedlagt) til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med pensjonsutfordringer i en vertskommune, nemlig Kvæfjord. Helse- og omsorgsdepartementet svarte på brevet 7. juli (vedlagt). Kvæfjord kommune...

02-11-2014

Les mer

Presentasjon av ny organisasjon – 2015

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8