• prva1
  LVSH

  Velkommen til hjemmesiden for landssammenslutningen av vertskommuner

  for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU

 • prva 2
  LVSH

  HVA ER EN VERTSKOMMUNE?


  En vertskommune er, i denne sammenhengen, benevnelsen på en kommune som var det geografiske vertskap for...


  Les mer

Fakta

Vertskommune tilskudd og prosjektregnskap.

Pensjonsutfordringer

Komme i kontakt med oss?

Send post til LVSH.  Rådhuset 2860 Hov

epost til ,

eventuelt mobil 91 74 67 62

"Bruker spør bruker"

Hvordan samarbeide om kvalitet i miljøarbeidertjenesten? Utviklingssenter for hjemmetjenester og Bærum kommune ønsker brukernes medvirkning i alle saker og prosjekter der det er naturlig. I prosjektet "Bruker spør bruker" har personer...

Les mer

Formålet er å gi tjenester, politikere og utviklingshemmede muligheter til å samarbeide om å skape et mer inkluderende samfunn, trygghet og trivsel i hverdagen og gode tilrettelagte tjenester.

Les mer

Papirer til årsmøtet

Her finner du de nødvendige papirene til årsmøtet samlet i et pdf-dokument.    

22-03-2018

Les mer

Viktig informasjon om årsmøtet

Velkommen til konferanse og årsmøte i LVSH tirsdag 10.april på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Adresse : Henrik Ibsens vei, 2060 Gardermoen (Gangavstand fra Oslo Lufthavn Gardermoen- gå ut...

05-03-2018

Les mer

Rapport fra statlig tilsyn - "Det g…

"Det gjelder livet" er en oppsummering av det landsomfattende tilsynet som Fylkesmenne gjennomførte i 2016.  De så på kommunenes helse- og omsorgstjeneter for  personer med utviklingshemming.Det var tilsyn i 57...

05-03-2018

Les mer

Telling av vertskommunebeboere

Innholdet i denne nyhetssaken er fra en e-post som har gått ut til alle kommuner som mottar tilskudd over statsbudsjettet kapittel 761 post 61 Vertskommunetilskudd, kommunale tiltak og tjenester for...

04-03-2018

Les mer

Brev om vertskommunetilskudd

Innholdet i denne nyhetssaken er fra en e-psot som ble sendt ut om "Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren" Som vedlegg til den oversendte eposten oversendes brev fra vertskommunesammenslutningen LVSH om...

03-03-2018

Les mer

Klar til årsmøte 2018!

Vertskommunesammenslutningen LVSH planlegger årsmøte tirsdag 10.april 2018 på Park Inn Hotel, Gardermoen.  Møtet vil bli avviklet som dagsmøte med foreløpig tidsramme kl 10:15-16:00, med muligheter for å reise til/fra samme dag. Ved...

14-01-2018

Les mer

God nyhet

Styret har vedtatt å sette ned kontingenten for 2018!Merk at vi i omstrukturering av organisasjonen for andre året på rad vil sette ned medlemskontingenten, som i 2018 vil utgjøre Kr...

19-11-2017

Les mer

Årsmøtet 2018

Sett av dato for årsmøte 2018! Alle kommuner har fått info direkte på mail, men en god ting kan ikke sies for mange ganger! Vertskommunesammenslutningen LVSH avvikler årsmøte 2018 på Park Inn...

14-11-2017

Les mer

Hva står i statsbudsjettet for 2018?

Her  er noen aktuelle utdrag fra forslaget til statsbudsjett.Tverrsum i tidligere anslag som LVSH har tilsendt vertskommunene så var vertskommunetilskudd 2018 med 921,4 mill kr.Forslag til statsbudsjett er summert til...

01-11-2017

Les mer

Antall vertskommunebrukere

Hvor mange vertskommunebrukere har vi kommunene våre? Den 9. mai sendte Birger Bjørnstad en e-post fra Vertskommunesammenslutningen LVSH til de kommuner som mottar tilskudd over statsbudsjettet kapittel 761 post 61 Vertskommunetilskudd...

14-05-2017

Les mer

Statsbudsjett 2017

Relevant informasjon fra det fremlagte statsbudsjettet for 2017. Vertskommunetilskudd 2017 LVSH la 14.7.2016 ut et foreløpig anslag på vertskommunetilskuddet for 2017 på sin hjemmeside, med kommunevis fordeling. Link dit: http://www.lvsh.no/dokumenter/nyheter/item/241-anslag-pa-vertskommunetilskudd-2017.html Det ble...

07-11-2016

Les mer

Kommunereformen for vertskommuner

Innenfor vertskommunefinansieringen vil kommunesammenslåinger heve taket for skjermingsordningen som anviser et tak for årlig uttrekk fra tilskuddsordningen med 300 kr pr innbygger.For nåværende Stokke kommune utgjør taket i 2016 3,4...

07-11-2016

Les mer

Anslag på vertskommunetilskudd 2017

Etter HVPU-reformen av 1991 overtok 33 kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Det ble fra 1993 innført en øremerket tilskuddsordning for å kompensere de 33 vertskommunene...

13-07-2016

Les mer

Rutiner for utbetaling av tilskudd i 201…

Helsedirektoratet har kommet ut med informasjon angående utbetaling av vertskommunetilskuddet i 2016.Årets tilskudd til vertskommuner utbetales i 10 terminer.Les det vedlagte brevet fra Helsedirektoratet, hvor det er nærmere angitt datoer for utbetaling, sum...

21-02-2016

Les mer

Fra Statsbudsjettet 2016 om vertskommune…

I HOD-proposisjonen side 125 under kapittel 761 Omsorgstjeneste står oppført vertskommunetilskudd på post 61 slik: Regnskap 2014  kr. 947 723 000Budsjett   2015   kr. 949 150 000Forslag    2016   kr. 940 115 000...

15-10-2015

Les mer

Neste styremøte

Det nye styret og varamedlemmene møtes mandag 2. november kl. 10.15 til kl. 15.00 på Park Inn på Gardermoen.

04-10-2015

Les mer

Presentasjon av ny organisasjon – 2015

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8